PanfluitVereniging

De geschiedenis van de panfluitvereniging

1981 - Oprichtingsvergadering op 10 oktober 1981. (met 17 leraren) 

1982 - 1ste grote landelijke Panfluitinformatiedag op 13 maart '82 in de muziekschool in Amersfoort.

Op 7 april 1982 is de Panfluitvereniging officieel opgericht en zetelt in de gemeente Amersfoort. 

1983 - Concert van Damian Luca in de Hakhorst in Leusden. Het ledenaantal van de vereniging is uitgegroeid tot 70. 

1984 - Op het conservatorium in Maastricht bestaat de mogelijkheid om een cursus panfluit te volgen bij Nicolae Pîrvu. In Hoevelaken wordt de eerste studiedag georganiseerd.

1985 - Op veel scholen wordt panfluitles gegeven. De werkgroep Methodiek/Didactiek toetst methode en leerplan in de praktijk door zitting te nemen in examencommissies aan de diverse muziekscholen. Het conservatorium Hilversum start met panfluit.

1986 - Eerst lustrum groots gevierd in De Stuw te Hoevelaken met optredens van 6 orkesten: Hine ma tov, Siperkov, ensemble Pîrvu, Mioritza, Joc de Doi en ensemble Damian Luca. 

1987 - Per 1 augustus '87 wordt panfluit als hoofdvak gedoceerd aan het Hilversums Conservatorium. De vereniging maakt kennis met Gheorghe Zamfir.

1988 - De vereniging gaat verder het land in. De studiedag wordt gehouden in de muziekschool van Eindhoven met onder andere een workshop Improvisatie.

1989 - Panfluitspelers uit Zwitserland komen naar Nederland om tijdens de jaarmarkt in Den Haag kennis te maken met Nederlandse panfluitisten en panfluitbouwers. Er zijn al meerdere panfluitisten afgestudeerd als docerend musicus maar de Noor Roar Engelberg krijgt als eerste van de wereld het diploma "Uitvoerend Musicus Panfluit" het wordt hem 'cum laude' toegekend. 

1990 - Het ledenaantal is gegroeid tot 150. Dit jaar wordt begonnen met de voorbereiding van het 10 jarig bestaan. Samenwerking met het RIM (Repertoire Informatiecentrum voor Muziek) en de werkgroep Methodiek/Didactiek om panfluitrepertoire te inventariseren en op te nemen in de bibliotheek 

1991 - 1e panfluitconcours in Amersfoort. Masterclass door Simeon Stanciu in het conservatorium te Hilversum. Concert door 3 Roemeense meesters op de panfluit in het muziekcentrum Vredenburg te Utrecht 

1992 - Tijdens de studiedag in Hoevelaken kennismaking met de Zuid-Amerikaanse panfluit en zijn specifieke muziek- en uitvoeringspraktijk. Dit jaar is de markt in Beek (L). 

1993 - Uitgave van de 50ste panfluitkrant met een feestconcert in Apeldoorn. Panfluitbouwers komen voor het eerst bijeen. De jaarmarkt wordt in Delft gehouden. 

1994 - Hoogtepunt: Masterclass door Gheorghe Zamfir in de muziekschool te Amersfoort. 

1995 - Tijdens de jaarmarkt in Hoevelaken workshop "blues" op de panfluit. Tweede panfluit concours op 1-8 en 22 april. Ledental van de Panfluitvereniging 248. 

1996 - 15 jarig bestaan van de Panfluitvereniging: concert in Rhenen, Jaarmarkt in Harderwijk, Studiedag in Hoevelaken met workshop Blues, Ierse muziek en concert Bubble and Sqeack. 

1997 - Jaarmarkt in Breda, Studiedag Klezmer muziek, Culturele panfluitreis naar Roemenië. 

1998 - Culturele panfluitreis naar Roemenë, docent Dorel Manea, Workshop en concert Constantin Ceausu. 

1999 - Workshop Roemeense Zigeunermuziek, studiedag Klassiek Matthias Schlubeck 

2000 - Informatiemarkt in Wijchen met workshop zigeunermuziek en workshop podiumangst. Samenspeldag Brielle. Docentencontactdag. Koninklijke onderscheiding erelid Nicolai Pîrvu 

2004 - De eerste website: www.panfluit-vereniging.nl

2006 – 25 jaar panfluitvereniging.

2009 – Werkgroep Methodiek/Didactiek wordt nieuw leven ingeblazen.

Panfluitdag in Heerlen met concert van Matthias Schlubeck.

2010 – Masterclass en concert met Michel Tirabosco.

2011 - De ledenvergadering was bijzonder doordat deze opgevolgd werd met een workshop en concert met Nicolae Pirvu. 

2012 - De vereniging zet haar stappen op social media: Twitter en Facebook.

 

Dit zijn een aantal hoogtepunten uit de geschiedenis van de Panfluitvereniging in Nederland.