PanfluitVereniging

De Vereniging

De panfluit heeft met zijn karakteristieke en enigszins hese geluid in enkele decennia een mondiale bekendheid weten te verwerven. Het instrument kent inmiddels een groot aantal bespelers en ook internationaal neemt de erkenning snel toe. Zijn populariteit berust vooral op de rijkdom van muzikale mogelijkheden.

De Panfluitvereniging stelt zich tot doel de verbreiding van de panfluit als veelzijdig muziekinstrument te bevorderen. Zij zet zich in voor het panfluitonderwijs en heeft goede contacten met de muziekscholen waar panfluitles wordt gegeven. De vereniging organiseert jaarlijks een ledenvergadering met aansluitend iets actiefs, zoals een workshop, e.d.. Inspanningen van de Panfluitvereniging hebben geleid tot een conservatoriumopleiding panfluit; daardoor zijn er nu aan muziekscholen gediplomeerde leerkrachten verbonden.

De Panfluitvereniging organiseert samenspeeldagen voor panfluitleerlingen in diverse regio's. Ook organiseren wij studiedagen en workshops, bijvoorbeeld over doïna en klezmermuziek. Aankondigingen hierover zijn te vinden in de Panfluitkrant en onder het kopje activiteiten op deze website.