PanfluitVereniging
Panfluit

Het deelnemersreglement

Deelnemersreglement Panfluit Solisten Concours 2017/2018

 

1. Deelname

Alle solisten die in te delen zijn in de onderstaande categorieën worden toegelaten. Muziekvakstudenten en professionele panfluitisten zijn uitgesloten van deelname. Onder vakstudenten worden die studenten verstaan die een bachelor- of masterstudie aan een conservatorium of muziekhogeschool in binnen- of buitenland. Het gaat daarbij om iedere hoofdvakstudie, niet alleen hoofdvak panfluit. Vooropleidingen en talentenklassen vallen hier niet onder.

 

2. Deelnamecategorieën

Solisten worden ingedeeld in vijf categorieën:

A: t/m 12 jaar (basisschoolleerlingen)

B: 13 t/m 15 jaar (scholieren)

C: 16 t/m 18 jaar (jongvolwassenen)

D: 19 en ouder met minder tot 5 jaar speelervaring (volwassenen)

E: 19 en ouder met meer dan 5 jaar speelervaring (volwassenen) .

 

3. Tijdsduur van het optreden

Een optreden in categorieën A, B en D mag niet langer duren dan 10 minuten. Voor categorieën C en E geldt een tijdslimiet van 15 minuten. De jury houdt zich het recht voor bij overschrijding van de maximale speeltijd, het optreden te onderbreken.

 

4. Programma eisen

Iedere solist speelt minimaal twee werken die wat betreft stijl en periode duidelijk van elkaar verschillen. In geval de kandidaat er voor kiest werken van een zelfde (stijl)periode te spelen, wordt dit meegenomen in de beoordeling door de jury. Van werken mogen delen gespeeld worden. Minimaal 1 werk moet door een akkoordinstrument begeleid worden. De organisatie stelt een pianist beschikbaar om kandidaten te begeleiden, mits de bladmuziek uiterlijk 4 weken voor het betreffende optreden aan de pianist is overhandigd. De Panfluitverenging zorgt op alle locaties voor een piano/vleugel. Het staat de solist vrij om een ander instrument te kiezen, zoals accordeon, gitaar, harp of cymbaal, in welk geval de solist zelf voor de begeleider en het instrument zal zorgen op dagen dat hij of zij voor moet spelen. Eventuele wijzigingen in het programma, zoals aangegeven op het inschrijfformulier, moeten uiterlijk vijf (5) weken voor de concoursdag bij de organisatie bekend zijn.

 

5. Partituren en kopieën

De Panfluitvereniging vermeldt hierbij nadrukkelijk dat het gebruik van kopieën bij wet strafbaar is als niet tevens de originele, gedrukte muziek kan worden getoond van werken waar auteursrecht op rust. Dit houdt in dat iedere deelnemer verantwoordelijk is voor het kunnen tonen en gebruiken van originele uitgaven van de te spelen muziek. Elke deelnemer levert op de concoursdag drie exemplaren (kopieën van de originele partituren) van de te spelen werken in bij de secretaris van de jury. De juryleden gebruiken deze exemplaren bij het beluisteren en beoordelen van de solist. De muziek wordt na afloop weer teruggegeven aan de deelnemer.

 

6. Inschrijving

De inschrijvingsdatum is nog niet bekend. Inschrijving geschiedt door middel van verzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en tijdige betaling van het inschrijfgeld. Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet verwerkt. Het inschrijfformulier is nog niet beschikbaar.

Let op: wensen omtrent locatie van de voorronde dan wel begintijd van voorspelen dienen op het aanmeldingsformulier te worden vermeld. Verzoek om wijzigingen achteraf worden gezien de administratieve complexiteit niet verwerkt.

 

7. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- voor leden van de panfluitvereniging, €35,- voor niet-leden tot 15 jaar en €42,50 voor niet-leden van 15 jaar en ouder. Zij zijn na inschrijving voor het concours tevens een jaar lid van de Panfluitvereniging. Deelnemers maken het inschrijfgeld na bevestiging van hun deelname over op NL77 INGB 0004 994 328 t.n.v. de Panfluitvereniging onder vermelding van de naam van de solist. Bij annulering door de deelnemer wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd, medische complicaties uitgezonderd.

 

8. Bevestiging deelname en informatievoorziening

Deelnemers ontvangen per mail een ontvangstbevestiging wanneer het aanmeldingsformulier door de organisatie ontvangen is. Degenen die aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan, ontvangen per mail bericht of zij definitief tot het concours zijn toegelaten. Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Evenzo worden aangemelde deelnemers niet geplaatst als het inschrijfgeld niet is ontvangen. Als de bankoverschrijving op de dag voor sluiting of de dag zelf wordt gedaan, stuur dan een bericht naar panfluitconcours@gmail.com met als onderwerp ‘betaling concours’ en vermeld je naam in het bericht. Anders wordt de inschrijving geannuleerd wegens niet betalen. Twee weken voor de eerste voorronde ontvangen de deelnemers per mail het definitieve speelschema, inclusief inspeeltijden tijdens de concoursdag. Dit schema kan niet gewijzigd worden. Informatie zoals het speelschema en locatiegegevens worden tevens op www.panfluitvereniging.nl gepubliceerd. Voor individuele vragen kan gemaild worden naar panfluitconcours@gmail.com.

 

9. Voorronde en finale

Voor iedere categorie wordt een voorronde georganiseerd. De indeling hiervan is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De data van de voorrondes en de finale zijn nog niet bekend.

Deelnemers krijgen twee weken voor de eerste voorronde bericht op welke tijden ze zijn ingedeeld voor de voorrondes, en uiterlijk 4 weken voor de finaledag wordt het speelrooster naar de finalisten gestuurd. De organisatie van het Panfluit Solisten Concours kan afhankelijk van het aantal aanmeldingen beslissen voorrondes te laten vervallen. Deelnemers ontvangen een juryrapport. De jury kan besluiten prijzen al dan niet uit te reiken. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 

10. Concourslocatie en faciliteiten

Op iedere concourslocatie is een piano of vleugel aanwezig. In iedere inspeelruimte is een piano aanwezig. Muziekstandaards zijn voldoende aanwezig. Voor alle andere benodigde instrumenten en moet de deelnemer zelf zorgen.

 

11. Slotartikel: reglementaire afwijkingen In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van het Panfluit Solisten Concours.

 

Doe je mee? Geef je hier op!

 

Een PDF-versie van het deelnemersreglement vindt je hier